Cyrano de Bergerac

Dátum
1901
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Vasárnap, 1901. évi márczius hó 4-én, fényes kiállítással, új díszletekkel és jelmezekkel, másodszor:
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények