A Stomfay család

Dátum
1884
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Csütörtök, 1884. évi márczius hó 6-kán.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények