Őstermelők által választható adózási módok összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők által választható adózási módokat mutatom be. Primer kutatásaim során szakirodalmak, törvények és internetes források alapján dolgozom fel az őstermelővel kapcsolatos alapfogalmakat, valamint a tételes költségelszámolás, az átalányadózás és a 10 százalékos diktált költséghányad adózási módszerét. "Szakirodalmi áttekintés" fejezetben továbbá feldolgozásra kerül az őstermelőket érintő egyéb fizetési kötelezettségek. Szekunder kutatásaim során egy általam választott, tevékenységét családi gazdaság formájában végző őstermelő különböző adózási formák alapján meghatározott személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége kerül összehasonlításra az őstermelő által realizált 2015-ös bevételek és kiadások alapján. A számított adó mértékének változását vizsgálom, abban az esetben, ha a családi gazdaság kettő, négy, illetve hat főből áll, ha a költségszint csökken, ha az őstermelő plusz beruházást hajt végre, mezőgazdasági szolgáltatást nyújt, valamint elhatárolt veszteséget számol el.

Leírás
Kulcsszavak
őstermelő, adózás
Forrás