9789630586047

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A világ legrégebbi kultúrája az indiai. Az ország ma is őrzi az ősi értékeket, életfelfogást és az életet irányító normák jelentős részét. Indiára részben a mohamedán világ és felfogás, részben pedig az angol kultúra gyakorolt befolyást, főként az értelmiségre és a "polgári" rétegekre. Ma is él a régi iskoláztatási és nevelési rendszer, a különféle termelési módok. Az utóbbi tíz évben azonban megindult a modern társadalomfejlődés. Magas technikai szint jelent meg a termelés jelentős ágazataiban, egyes tudományágak világszintű fejlődésnek indultak. Mindez úgy ment végbe, hogy közben az indiai társadalom törekszik a történelmi értékek megőrzésére, még ha nehezebben is alakítja ez a törekvés az ország "különböző" társadalmait.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények