Nyíregyháza város női lakosságának és várandósainak összehasonlító egészségmagatartás vizsgálata, különös tekintettel a táplálkozásra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyarországon, az utóbbi években tapasztalható egészségjavulás elmarad Európa többi államától, így a nők egészségfejlesztése kiemelt jelentőségű feladat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a női populáción belül a várandósok csoportjára. Kutatásom célja feltárni és összehasonlítani a nyíregyházi női lakosság és a nyíregyházi várandósok vélt egészségi állapotát, annak befolyásoló tényezőit és egészségmagatartását, különös tekintettel táplálkozási szokásaikra. Módszerek: Kérdőíves, kvantitatív adatfelvétel, melynek célcsoportja egyfelől a nyíregyházi várandósok, illetve a Nyíregyháza Háztartáspanel kutatásban vizsgált női lakosság. A minta nagysága: várandósok 111 fő, nyíregyházi nők 208 fő. Az adatelemzés Microsoft Office Excel 2016 illetve IBM SPSS (V22) programcsomagokkal történt. Eredmények: A mintában a várandósok többsége a 25-30 éves korcsoportból került ki, (42%), a legnagyobb arányban egyetemi végzettségűek (23%). A várandósok közül legtöbben jónak (51%) vagy átlagosnak (41%) ítélték saját egészségüket, hasonlóan Nyíregyháza női lakosságához. Nem fedezhető fel kapcsolat az iskolai végzettség és a zöldség/gyümölcs fogyasztás között (p=0,179), a várandósok édességfogyasztásának gyakorisága is független az iskolai végzettségtől (p=0,476). Következtetések: Az eredmények függvényében elmondható, hogy az egészséges táplálkozásra vonatkozó tanácsok bővítésével, a várandósok részletesebb tájékoztatást és fokozottabb figyelmet igényelnek a szakemberektől.

Leírás
Kulcsszavak
vélt egészség, nők, várandósok, táplálkozás
Forrás