A megváltozott munkaképességű emberek munkavállalási nehézségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat elején bemutattam az esélyteremtés lehetőségeit európai majd magyarországi viszonylatban, majd kitértem arra, hogy az egyes történelmi korokban hogyan viszonyultak a fogyatékkal élő emberekhez, illetve arra, hogyan illeszkedtek be az adott kor társadalmába. Ezt követően a törvényi háttérre tértem ki, ezen belül is kiemeltem foglalkoztam a megváltozott munkaképességű emberek magyarországi helyzetével. A következő fejezetben bemutattam a minősítési kategóriákat a megváltozott munkaképességű minősítési kategóriák szerint. Dolgozatom folytatásaként bemutattam a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-t a kezdeti nehézségektől kezdve, mint a mai napig elismert legtöbb megváltozott munkaképességű embert foglalkoztató vállalatot.

Leírás
Kulcsszavak
munkahelyi szocializáció a megváltozott munkaképességűek körében
Forrás