963917159x

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kötet a több mint két évtizeddel ezelőtt írt kismonográfia alapján, annak teljes átdolgozásával kíván áttekintést nyújtani az író teljes életművéről. A könyv egyik legfontosabb vezérgondolata a világirodalmi összevetés: Pap Károly élete és műve - a szerző megítélése szerint - számos rokon vonást mutat a kor világirodalmának egyik emblematikus alkotójáéval, Franz Kafkáéval. A párhuzamos jelenségek felmutatásának célja az, hogy egy kétségbevonhatatlan világirodalmi mércét alkalmazva a kötet - melyet szerzője legszívesebben esszének nevez - elhelyezze Pap Károlyt a világirodalom valamely esztétikai-poétikai metszéspontján.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények