9633890942

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tanulmánykötet áttekintést ad a romantikával kapcsolatban olyan átfogó, ma leginkább aktuális kérdésekről, mint a romantikus világkép, a töredék mint beszédmód, a romantikus természetszemlélet, az irodalom és a társművészetek viszonya. Több tanulmány foglalkozik a német romantikus filozófiával, Novalis, Schelling és Humboldt munkásságával. A nemzetközi kutatás eredményeit hasznosító, korszerű megközelítések olvashatók a magyar romantika képviselőiről Vörösmartytól Kemény Zsigmondon, Czakón és Jókain át Mikszáthig.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények