9789639596191

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Baán Tibor új és válogatott verseinek könyve a Papírmozi, értsük ezen a költészet metaforáját, új összefüggésbe helyezi ezt a rejtőző költészetet, amely mitikus felhangjaiban örömszerző költészet (Rónay László), de újabb fejleményeiben, ahol az én és a nemzedék történetét ábrázolja, egyre hangsúlyosabb a valósággal való szembenézés igénye. Repülés és zuhanás (Alföldy Jenő) dialektikája együtt és egyszerre jellemzi Baán Tibor költészetét. Végeredményként a széttagoltnak vélt idő összefüggő mintázatát kapjuk, amelyben a múlt egyre újabb és újabb arcát mutatja, hiszen Bergsonnal szólva nem halt meg, hanem él és hat a jelenben.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények