Controlling az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban a controlling rendszer sajátosságait mutatom be egy hulladék újrahasznosító vállalat példáján keresztül. Kifejtem a controlling fogalmát, szerepét, történetét és célját. Kitérek a controlling szervezetre, a vállalaton belüli controlling feladatokra, a tervezésre és beszámolókra. A terv-tény adatok elemzésének módszerét is tárgyalom. Mindezeken kívül javaslatokat dolgoztam ki a rendszer hiányosságainak betöltésére.

Leírás
Kulcsszavak
controlling, döntéstámogatás
Forrás