A Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a 2013-2017 közötti időintervallumban. A vállalat éves beszámolói alapján elemeztem összvagyon alakulását, az eszköz és forrás oldalak összetételét, az azokban bekövetkezett változások okát, a likviditási helyzetet, illetve az adósságállomány alakulását. Vizsgáltam továbbá az árbevétel arányos, saját tőke arányos, eszközarányos és bérköltség arányos jövedelmezőségi mutatókat is. Az elemzés során figyelembe vettem a marketing-mix szerepét, illetve az ágazati sajátosságokat. A dolgozat végén összegeztem következtetéseim és javaslataim.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, vagyon, pénzügy, jövedelmezőség
Forrás