A létért való küzdelem

Dátum
1900
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Kedden, 1900. évi február hó 20-án,
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények