A nagyecsedi komplex-telep programok és a settlement típusú közösségi ház bemutatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom egyik célja az volt, hogy bemutassam a Nagyecseden 2014 óta megvalósult komplex-telep programokat. A pályázatok során elvégzett különböző fejlesztések elemzése mellett, a szegregátum területén működő settlement típusú ház tevékenységeit is részletesen bemutattam. Dolgozatom hipotézisét, miszerint a programok és a közösségi ház kedvezően hatott a telepen élő emberek életére, kérdőíves kutatásommal bizonyítottam. Dolgozatom végén arra a következtetésre jutottam, hogy a ház és a különböző szolgáltatások fontos szerepet töltenek be a szegregátum lakosainak mindennapi életvitelében.

Leírás
Kulcsszavak
settlement, komplex-telep program
Forrás