A magyar számviteli törvény szerinti és az IFRS szerinti beszámoló összehasonlítása a MOL Nyrt. tárgyi eszközein, készletein és céltartalékain keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a MOL Nyrt. Számviteli törvény szerinti, illetve a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti mérlegeit elemzem és összehasonlítom a 2015-ös üzleti évre vonatkozóan. Kiemelten foglalkozok a tárgyi eszközökkel, a készletekkel és a céltartalékokkal. Bemutatásra kerül maga a MOL Nyrt, az összehasonlításhoz szükséges Standardok és a számviteli törvény ide vonatkozó részei.

Leírás
Kulcsszavak
IFRS, MOL Nyrt., Számviteli törvény
Forrás