A képalkotó diagnosztika szakmai nehézségei Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban bemutatom a képalkotó diagnosztikát, valamint a diagnosztika szerepének fontosságát az egészségügyben. Összegyűjtöttem azokat a meghatározó problémákat, amelyek a többi szakmához hasonlóan a radiológiát is jellemzik:  a szakma kiöregedése  az egészségügyi dolgozók nagymértékű külföldi kivándorlása  alacsony számú képalkotó diagnosztikai berendezés A szakdolgozatomban bemutatom továbbá még a Jósa András Oktatókórház Radiológiai osztályának működését, a területi ellátottságát. Továbbá dolgozatom végén javaslatot fogalmazok meg arra vonatkozóan, hogyan lehetne valamelyest tehermentesíteni az osztályt.

Leírás
Kulcsszavak
képalkotó diagnosztika
Forrás