Bozóti Mártha

Dátum
1883
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Péntek, 1883. évi október hó 12-kén.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények