Egy szegény ifju története

Dátum
1897
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Kedden, 1897. február hó 9-én.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények