A debreceni református Dóczi leánynevelőintézet gimnáziumának és a vele kapcsolatos internátusnak értesitője az 1940-1941. iskolai évről : LXVI. évfolyam

Dátum
1941
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen Sz. Kir. Város Ny. : Tiszántúli Ref. Egyházker. Ny.
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Iskolai évkönyvek Magyarország Debrecen, 1937-1944
Forrás
Gyűjtemények