Dinamikai időskálák egyszerű, kvantumfeljavított kozmológiai modellben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy egyszerű, kvantummódosított modell keretében meghatároztam a remormálási csoport módszer számításokból ismert dinamikai energiaskáláknak megfelelő kozmológiai időskálákat. A modell amit használtam izotróp, homogén, Robertson-Walker metrikával rendelkező, lapos térgeometriájú világegyetemet ír le, amiben barotrópikus folyadék és kozmológiai állandó van jelen. Az energiaskála és az időskála közti kapcsolatot az teremtette meg, hogy megköveteltem a barotrópikus anyagra vonatkozó lokális energiamegmaradást. A feladat elvégzéséhez szükséges volt interpolációs formulákat készítenem, amik összekötik a futó Newton-féle gravitációs "állandó" és a futó "kozmológiai" állandó renormálási csoport vizsgálatokból ismert UV futását a klasszikus IR értékükkel. Egy olyan megoldásra jutottam, ami alátámasztja azt, hogy a szakirodalomban használt k ~ 1/t közelítés használatának helyességét. Egy további érdekes eredménye, hogy a klasszikus viselkedés nagyon korán, már nagyjából 100 Planck-másodpercnél beáll.

Leírás
Kulcsszavak
kvantummódosítás, modell, kozmológia, renormálási csoport, kvantumgravitáció, kvantumfeljavítás, időskála
Forrás