Színházi jelentés

Dátum
1901
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Tisztelettel tudatom Debreczen sz. kir. város n. é. érdemű közönségével, miszerint Sárosi Paula betegsége folytán a Görög rabszolga holnapi előadása s így a búcsúfellépte elmarad s helyette színre kerül: Bődi Ella utolsó felléptével: Sulamith. énekes legenda 5 képben. A fentiek következtében a bérletszámok felcserélését mi sem indokolná s így az eredeti sorrend, vagyis szombaton "A" bérlet, hétfőn "B" bérlet megmarad.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények