The Temporal Scope of the German Criminal Code

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The problem of temporal scope is also reflected in Germany’s criminal law. Its essence is the usage of the more lenient law in the case of the difference between the law of perpetration and the law of decision-making. The German Criminal Code has a 150 year history, with the original version being around 170 years old. It’s respectable age allows us to conclude that it has a stable character, however due to its countless modifications there has always been a significant problem – and there still is today – in relation to its interpretation. This study also provides a brief outlook on the regulation of the temporal scope in other German-speaking countries.
Az időbeli hatály Németország Büntető Törvénykönyvének (StGB) alkalmazása során is sok esetben okoz komoly fejtörést a jogalkalmazónak. A német Btk. tekintélyes kora az állandóságára enged következtetni, azonban számtalan módosítása miatt mindig is jelentős problémát jelentett – és jelent ma is – annak megítélése, hogy az adott tényállásra vonatkozó több, eltérő tartalmú rendelkezés közül melyik is a terheltre kedvezőbb. A legenyhébb törvény alkalmazása az elkövető előnyben részesítését jelenti, amit Németországban a jogállamiság részének, az arányos igazságosság megjelenésének, szinte alkotmányos szabálynak tartanak. A tanulmány ezt a problematikát mutatja be akként, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések mellett a bíróságok jogalkalmazási gyakorlatát is igyekszik megvilágítani. Ezen túlmenően érinti a kapcsolódó jogirodalmi álláspontokat, kitér a német szabálysértési jogra, valamint röviden összehasonlítja a német és a magyar szabályozást és joggyakorlatot.
Kulcsszavak
büntetőjog, Németország, StGB, időbeli hatály, nullum crimen sine lege
Forrás
Gyűjtemények