Mozgásban

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Jacques Ranciere, esztétika, politika, Ambrogio Lorenzetti, kormányzás, reneszánsz, hatalomelmélet, vizualitás, térbeliség, freskó, Siena, fotográfia, technomédiumok, Linklater, Volckman, film, narratív tér, Kazinczy, levelezés, glottomachia, kézirat, Kemény Zsigmond, Özvegy és leánya, elektronikus kiadás, kritikai kiadás, digitalizáció, intertextualitás, kortárs magyar líra, internet, Web 2.0, sms-költészet, Térey János, Telep Csoport, József Attila, anagramma, paronomázia, Krúdy Gyula, Budapest vőlegénye, emlékezet, várostörténet, élettörténet, Mikszáth Kálmán, A jó palócok, pletyka, Kaffka Margit, Hangyaboly, szemantika, zárt tér, Szilágyi István, A hóhér könnyei, álom, példázat, Dante, Isteni színjáték, diskurzusanalízis, Sarah Waters, Affinity, Testvériség, történetírás, Földes Jolán, Mária jól érett, anya, test, XX. századi eleji irodalom, nőírók
Forrás
Gyűjtemények