9630584522

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A XXI. század elején a hazai és a nemzetközi pénzügyi politika gazdasági életben betöltött szerepe felértékelődött. A közép-európai országok, így hazánk is a XX. század végén korszerűsítette, a piacgazdasági rendszer igényeihez igazította pénzügyi és bankrendszerét. A kormányzati és jegybanki monetáris politikák folyamatosan integrálódnak a fejlett piacgazdaságokat magukba ölelő Európai Unió pénzügyi szabályozó rendszerébe, megteremtve ezzel a világgazdaság élvonalához történő sikeres magyar felzárkózás esélyét. A „Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején” című könyvben a hazai pénzügyi, tudományos és gazdasági élet neves közgazdászai a szűkebb tudományos tevékenységük egy-egy gyöngyszemével bemutatják azokat a pénzügyi területeket, amelyek hazánkat a fejlett piacgazdaságok szerves részévé teszik, illetve vázolják azokat a pénzügyi stratégiákat, amelyek az előttünk álló kihívások sikeres megoldásához szükségesek. A könyv négy fő fejezetből áll. Külön fejezetek foglalkoznak a pénzelméleti kérdésekkel, a nemzetközi pénzügyekkel, a pénzügypolitika és gazdasági versenyképesség kérdéskörével és a korszerű magyar bank- és felügyeleti rendszer fejlődéstörténetével. A kötet szerzői a magyar piacgazdasági átmenetet megalapozó, a stabil pénzügyi rendszer létrehozását szakmai műhelyvitákon érlelő, majd vezetői posztokon irányító illetve egyetemeken, főiskolákon tanító közgazdászok: Asztalos László György, Augusztinovics Mária, Bácskai Tamás, Báger Gusztáv, Balogh Zoltán, Báthor Attila, Bélyácz Iván, Bod Péter Ákos, Boros Imre, Botos János, Botos Katalin, Bozsik Sándor, Farkas István, Gidai Erzsébet, Huszti Ernő, Kovács Árpád, Kovács Zoltán, Láczay Magdolna, Lentner Csaba, Ligeti Sándor, Losoncz Miklós, Lőrinczné Istvánffy Hajna, Mátyás Antal, Medgyessy Péter, Mizsák Márta, Nahlik Gábor, Novoszáth Péter, Pál Tibor, Petschnig Mária Zita, Rechnitzer János, Száz János, Szintay István, Tóth József, Vasvári György és Veress József. A könyv megírása a 75 éves Dr. Huszti Ernő professzor előtti nagyrabecsülést fejezi ki. Dr. Huszti Ernő részt vett a kétszintű magyar bankrendszer megteremtésében, a korszerű banki intézményrendszer kialakításában, a monetáris politika és gyakorlat alapjainak megfogalmazásában. Tudományos munkájával elősegítette a pénzügyi és banki ismeretek felsőoktatásban történő megalapozását. A könyv szerzői tanulmányaik közreadásával tisztelegnek a „Banktan” neves professzorának, a kétszintű bankrendszer létrehozását támogató közgazdász több mint öt évtizedes gyakorlati és tudományos munkássága előtt. A könyv szerkesztője a rendszerváltó közgazdász értelmiség fiatal generációjához tartozó Lentner Csaba, aki Huszti Ernő tanítványa volt a Magyar Nemzeti Bankban, jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Pénzügytan - Számvitel Intézetének igazgatója. Így szinte magától értetődik, hogy a könyv megírásának gondolata és szerkesztése a 10 éves fennállását ünneplő Nyugat - Magyarországi Egyetem Pénzügytan - Számvitel Intézetében fogalmazódott meg illetve történt, ahol Dr. Huszti Ernő professzor tudományos munkáját a nyugdíjba vonulását követően is folytatja.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények