9632248341

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A könyv az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott (tag)államok munkavállalóira vonatkozó speciális, a tagállamokban (a csatlakozott tagállamok kivételével) az átmeneti idő alatt hatályos munkavállalási feltételeket, szabályokat foglalja össze. A könyv alfejezetekben taglalja a téma keretét adó jogi és gyakorlati szabályokat. Rövid jellemzést nyújt az EU jelenlegi munkaerőpiacáról, kiemeli az aktív népesség arányát, a munkanélküliség mértékét, a foglalkoztatottság jellemzőit szektor, életkor és nem szerint. A Csatlakozási Szerződés átmeneti időre vonatkozó rendelkezéseit külön alfejezetben taglalja, amelyek az összes tagállam tekintetében egyaránt érvényesülő szabályokat határozzák meg. Az alfejezet utal az anyagi jogi és az eljárási szabályokra. A könyv részletesen, gyakorlatias szempontú megközelítéssel foglalkozik egyes tagállamoknak az átmeneti idő alatt érvényesülő szabályaival, amelyek választ adnak arra a kérdésre: hogyan, mely feltételekkel lehet konkrétan munkát vállalni az egyes tagállamokban, kell-e munkavállalási engedély, van-e kétoldalú egyezmény, melyek az eljárási szabályok, költségek stb. A könyv alapjául azok az eredeti jogszabályszövegek szolgálnak, amelyeket a tagállamok az új tagállamok csatlakozását követően hatályba léptettek. A CD melléklet tartalmazza a szükséges formanyomtatványokat, a vonatkozó jogszabályokat, illetve a tájékozódást segítő egyéb információs kiadványok gyűjteményét.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények