Fatinitza

Fájlok
Dátum
1876
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Kedden, 1876. deczember 19-kén Nyilvay Irma javára adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények