9639134619

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy pszichoszintetikus szemléletű mű a szeretetképességről. A könyv egyszerűen végrehajtható gyakorlatokon keresztül felfedezteti velünk mindazon érzéseinket, magatartásformáinkat, meggyőződéseinket és tapasztalatainkat, amelyek elzárnak bennünket a szeretettől. E könyvben a szeretet nem más, mint önmagunk jobb megismerése, elfogadása, a másik felé való kinyílásunk, a másik iránti beleérző képességünk fejlődése. E könyvben a szeretet annyit jelent mint: belső béke, a boldogság lehetősége, amellyel megajándékozhatjuk társunkat, családunkat, gyermekeinket, a szomszédságot, a szűkebb-tágabb környezetünket, közösségünket.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények