Cash flow-kimutatások a hazai és nemzetközi előírások tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban a vállalkozások által, a beszámolási és közzétételi kötelezettségüknek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások közül a cash flow-kimutatások összeállításának, szerkezetének és tartalmának bemutatásával foglalkoztam. Mindezt egy összehasonlítás keretein belül tettem, melynek kapcsán kitértem arra, hogy milyen alternatívákat, előírásokat és kikötéseket tartalmaz erre vonatkozólag a Magyarországon hatályban lévő, a számvitel szabályozását szolgáló 2000. évi C. törvény, illetve az egész világon tért hódító Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok részét képező International Accounting Standard 7 – Statement of Cash Flows, azaz a 7. számú Nemzetközi Számviteli Standard a Cash flow-kimutatásokról. Diplomadolgozatom elkészítésével az volt a célom, hogy a Magyar Számviteli Törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok által egyaránt szabályozott területek, illetve pénzügyi riportok közül az említett cash flow-kimutatásokat kiemelve, azokra összpontosítva a szakmai irodalmi háttéranyag feldolgozásával, illetve egy vállalati példa levezetésével szemléltessem a 2000. évi C. törvény 7. számú melléklete és a 7. számú Nemzetközi Számviteli Standard között fennálló egyezéseket és eltéréseket. Ezáltal arra kerestem a választ, hogy az ilyen típusú pénzügyi kimutatások összeállítása és közzététele során milyen változásokkal kell szembenéznie az IFRS-ek hazai bevezetésében és alkalmazásában érintett vállalkozásoknak, érzékeltetni kívántam az IFRS-ek térhódításának szükségességét, valamint bebizonyítani a cash flow-kimutatások elkészítésének és felhasználásának fontosságát, indokoltságát.

Leírás
Kulcsszavak
cash flow-kimutatások, 2000. évi C. törvény, IAS 7, IFRS
Forrás