A kukoricatermesztés egyes gazdasági kérdései Hollandiában és Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen munkámban a kukorica ágazatot mutatom be, mint gazdaságilag hasznosított növényt magyarországi és hollandiai viszonylatban.A dolgozatom célkitűzése,hogy a két ország közös kukorica-kereskedelmét bemutassa, rávilágítva az összefüggésekre és a különbségekre.

Leírás
Kulcsszavak
kukoricatermesztés, gazdaság, mezőgazdaság, jövedelmezőség, világpiaci árak, Hollandia, Magyarország
Forrás