A magyarországi vontatójárművek teljesítmény kihasználtság vizsgálata a MÁV-START Zrt.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatom témája Magyarország legnagyobb vasúti személy- és áruszállítási vállalatának a MÁV-START ZRt. vontatójárműveinek teljesítmény kihasználtságának vizsgálata. A vasúti vállalatok létezésük óta arra törekednek, hogy működésüket gazdaságossá tegyék. A piaci verseny nem csak az áruszállításban, hanem a nagyrészt közszolgáltatási formában megjelenő személyszállításban is folyamatosan jelen van. A járművek megbízhatósága, a futásteljesítmények fokozatos növekedése elsősorban a vontatási teljesítmény minőségi javulását és a gazdaságosság növelését kell eredményeznie. A technikai fejlődés, a termelékenység és a gazdaságosság állandó növelése egyre nagyobb megbízhatóságot követel a járművektől. Ezek a követelmények mára csupán csak a hagyományos módszerekkel nem minden esetben kielégíthetők, ezért van szükség a járművek hatékony felhasználási szemlélet megváltoztatására és kiterjesztésére. A fejlesztési törekvések a vontatási igényekből kifolyólag csak a beruházás, fenntartás és jármű üzemeltetés együttes összhangja alapján lehetséges. Dolgozatomban bemutattam a járművek hatékony kihasználásával összefüggő tevékenységeket és rámutattam a járműfelhasználás hatékonyságát befolyásoló gazdasági tényezőkre.

Leírás
Kulcsszavak
logisztika, gazdaságtudomány
Forrás