Quantum Mechanics and Law. What Does the Failure of Environmental Regulation Teach Us?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The article first of all holds that environmental regulation has failed. This is because it is too weak to prevent the overstepping of ecological boundaries by humanity. This legal regulation reflects that human behavior is psychopathological. This collective mental illness may originate from false self-identification. Therefore, the author reviews the outcomes of modern natural sciences, such as quantum physics, cosmology, and non-local consciousness research. These results give sufficient support to argue, despite the traditional paradigm of materialism, that some aspects of consciousness are not limited by the space-time continuum. Moreover, all consciousness, regardless of its physical manifestations, is part of the universal Consciousness. From these scientific results, in line with ancient scriptures, an Eternal Order has evolved, which can be described at least by four fundamental and universal truths. This Eternal Order should be taken into account by positive law, if humanity wants to reach fulfillment within the ecological limits of the Earth.
Sokunk tisztában van azzal, hogy a természeti környezetért tett legkülönfélébb szintű (egyéni, nemzetközi) erőfeszítések dacára Földünk ökológiai állapota rendkívül aggasztó. Elég csak a klímaváltozásra vagy a biodiverzitás drámai csökkenésére gondolni. Azt már talán kevesebben tudjuk – vagy idáig nem is mertünk belegondolni –, hogy ez a helyzet a jelenlegi forgatókönyv mellett, a természettudományos előrejelzések alapján javulni nem fog, csak romlani. Ennélfogva egy elkerülhetetlen civilizációs hanyatlás, még rosszabb esetben összeomlás előtt állunk. Hogyan jutottunk ide? Mi az oka ennek a kétségbeejtő helyzetnek? Van-e egyáltalán remény társadalmi szinten, és ha van, min alapulhat? Jelen tanulmányban e mára sokak számára szinte láthatatlanná vált törvények kitapogatására vállalkozom. Mindezt különböző tudományterületek szakirodalomban publikált eredményeinek feltárásával, szintézisével végzem interdiszciplináris megközelítéssel. Ennek során a környezetjog keretei között kezdem, majd különböző természettudományok területén folytatom a gondolatmenetet, végül a jogtudomány határai mögé térek vissza, de egy, a kiindulóponthoz képest magasabb szintre. A téma jellegére tekintettel és a természettudományos eredmények megerősítése érdekében több helyen idézek a Bibliából, illetve a Bhagavad-gítából.Fontosnak tartom ugyanis, hogy híd épüljön tudomány és vallás közé, annak érdekében, hogy gyógyulhasson az a seb, amelyet e két terület között évszázadokig tátongó szakadék okozott.
Kulcsszavak
környezetjog, ökológiai fenntarthatóság, klasszikus természetjog, klasszikus hindu jog, természettudomány, tudat
Forrás
Gyűjtemények