9631629376

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

szerzo:Láng György,Ütőné Visi JuditA földrajz tantárgyhoz készülő taneszközeink a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok vizsgálatát állítják középpontba. A komplex, természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása. Ezekben a könyveinkben szakítani szeretnénk a pusztán tényközlő oktatási móddal. Tudatosítani próbáljuk a tanulókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó kihívások döntően földrajzi problémákból erednek. Célunk, hogy kifejlesszük a tanulókban a közösségük, országuk, régiójuk problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségét. A hazai és az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével hozzá kívánunk járulni a reális nemzet- és Európa-tudat kialakításához, a hazához való kötődéshez.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények