Saját tőke elemek egyeztetése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra történő áttérés során a Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. beszámolója alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a 2000. évi C. törvény alkalmazásáról az IFRS számviteli szabályozórendszerének alkalmazására történő áttérés hatását mutatja be a saját tőkére vonatkozóan. A MOL Nyrt. saját tőke megfeleltetési táblájának segítségével bemutattam azokat a számviteli eltéréseket melyek a legintenzívebb változásokat generálták a társaság saját tőkéjében.

Leírás
Kulcsszavak
IFRS, saját tőke, számvitel, MOL Nyrt.
Forrás