A sportfinanszírozás elemzése különös tekintettel a labdarúgás finanszírozása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgzatom központi témája a sportfinanszírozás, ezen belül is a labdarúgás finanszírozása. A szakirodalmi részben ismertetem a sport fogalmát és a finanszírozás lehetőségeit vizsgálom, majd a labdarúgás finanszírozása kerül előtérbe. Elkülönítve a külső és a belső lehetőségeket, illetve az állami és önkormányzati támogatások rendszereit is ismertetem. A folytatásban Magyarország három meghatározó csapatának segítségével elemzem a szakirodalomban kifejtett gondolatokat. Megvizsgálásra kerülnek 3 éven keresztül a bevételek, a ráfordítások és a jövedelmezőségi mutatók is. A továbbiakban a Magyar Labdarúgó Szövetség bevételeinek és ráfordításainak vizsgálata után mélyinterjút készítettem egy kisebb labdarúgócsapat vezetőjével.

Leírás
Kulcsszavak
labdarúgás, finanszírozás, jövedelmezőség
Forrás