A filmturizmus keresleti és kínálati oldalának vizsgálata a fiatalok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban egyre inkább virágkorát élő audiovizuális médiaszolgáltatók és platformok elterjedése következtében a filmturizmusban is megfigyelhető egy folyamatos növekedés. A filmturizmus általánosan elfogadottan a kulturális turizmus egy alfajtája, de ezenkívül a niche turizmus körébe is besorolható. Dolgozatom célja, keresleti és kínálati oldalról is bemutatni a turizmus ezen fajtájának fontosabb elemeit, valamint primer és szekunder kutatásokon keresztül jobban megvizsgálni a filmturisták motivációit, illetve a kínálati oldal további fejlesztési lehetőségeit. Kitér a filmturisták sajátosságaira és a kínálati elemek, mint filmes tematikus utak, bemutatására. Ezenfelül az újnak számító streaming oldalak által kiváltott turisztikai hatásokat részletezi. Dolgozatom végén javaslatokat tettem a kínálati oldal különböző elemekkel való bővítésére vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
filmturizmus, kulturális turizmus, turizmus
Forrás