A szép Dunois lovag

Dátum
1872
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Hétfőn, deczember 16-kán 1872.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények