Az influenszerek hatása a fogyasztói magatartásra az arcápolási termékek esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatásom fő célja, hogy megvizsgáljam az influenszerek befolyását a fogyasztói magatartásra az arcápolási termékek szempontjából. További specifikus céljaim közé tartozik, hogy összefüggéseket keressek a válaszadók szociodemográfiai adatai és az influenszerekhez, valamint a közösségi médiához való viszonyulás milyen összefüggéseket és eltéréseket mutat. Ahhoz hogy kutatásom sikeres legyen, egy elméleti áttekintéssel kezdtem meg a folyamatot, majd a primer kutatás keretein belül kérdőíves megkérdezéssel folytattam a kutatást. A kérdőívvel begyűjtött adatokat kiértékeltem a leíró statisztikai számítások segítségével. Emellett összefüggésvizsgálatokat végeztem, ahol a Pearson-féle Khi-négyzet próbát alkalmaztam. Ezen statisztikai számítások eredményeit ezt követően értelmeztem és következtetéseket vontam le belőlük. Végül javaslatokat tettem a kutatásom eredményei alapján.

Leírás
Kulcsszavak
influenszer, fogyasztói magatartás, marketing
Forrás