A Jászberényi és a Balassagyarmati Tankerületi Központ gazdálkodásának elemzése és összehasonlítása a 2017-2020-as évi költségvetési beszámolók alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának a Jászberényi Tankerületi Központ és Balassagyarmati Tankerületi Központ 2017-2020. közötti gazdálkodásának elemzését és összehasonlítását választottam, a 2017-től 2020-ig terjedő évekre vonatkozóan. A fő vizsgálati szempont az elemzésem során az volt, hogy a két tankerületi központ hogyan gazdálkodott, ki használta fel az erőforrásait hatékonyabban, valamint a pénzmaradvány keletkezésének folyamata és felhasználása a 4 év alatt. A vizsgálati munkálataim során külön-külön elemeztem a Jászberényi és Balassagyarmati Tankerületi Központ vagyoni, pénzügyi és fedezeti mutatóit, továbbá a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését, a finanszírozási bevételeket és a pénzmaradványt. Az elemzésem közben feltártam azokat az okokat, amelyek megmutatták, hogy milyen tényezők együttes hatása eredményezte azt, hogy a mutatók értéke az adott intézménynél a meghatározott tartomány alatt volt. Az összehasonlítás alkalmával következtetést vontam le arra vonatkozóan, hogy a tankerületeknél mely mutatók egyeztek meg és tértek el, és ha eltérőek voltak, miben volt az eltérés és miért.

Leírás
Kulcsszavak
államháztartás, oktatás, vagyoni helyzet mutatók, tőkeszerkezeti mutatók, pénzügyi helyzet mutatók, fedezeti mutatók, eredeti előirányzat, módosított előirányzat, pénzmaradvány, költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek, Tankerületi Központok, Államháztartás
Forrás