Sulamith

Dátum
1901
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Szombaton, 1901 évi márczius hó 30-án.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények