A kis lord

Dátum
1900
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Vasárnap, 1900. évi február hó 25-én. Ma két előadás.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények