A kanári herczegnő

Dátum
1883
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Péntek, 1883. évi november hó 23-kán.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények