Fiatalok életminősége Szerepen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Hajdú-Bihar megyei Szerep község lakosainak, ezen belül is a fiataloknak mérem fel az életminőségét, kitérve kicsit a jövőbeli kilátásaikra. Vajon milyen jövő várhat egy fiatalra egy elszigetelt, kicsi faluban, ahol a munkanélküliség, a kilátástalan jövőkép rányomja a bélyegét a mindennapokra? A téma aktuális, hiszen a XXI. századra természetessé vált a nagyfokú mobilitás, rengetegen költöznek falvakból városokba, esetleg külföldre, akiknek többsége fiatal. A migráció mozgatórugója a jobb megélhetés iránti vágy, az életminőség jobbá tétele. Emiatt a vidék fokozatos elnéptelenedése általános probléma napjainkban. Születésemtől kezdve itt lakom Szerepen, a környék legkisebb és legelmaradottabb falujában, ismerem a helyiekre jellemző gondolkodásmódot, tisztában vagyok a lehetőségekkel, látom az itt élő emberek életkörülményeit. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogyan értékelik társadalmi és szociális helyzetüket, mennyire kötődnek a településhez, milyen lehetőségeket, illetve akadályokat látnak a jövőt illetően a 18-35 év közötti szerepi fiatalok a falusi életben.

Leírás
Kulcsszavak
életminőség, fiatalok, migráció
Forrás