Kisüzemi sörfőzdék gazdasági elemzése a beszámolóik alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban két kisüzemi sörfőzdét, a MONYO és a Szent András Sörfőzde vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzését végeztem el a 2018-2021 közötti időszakban. Célom, hogy a megfelelő mutatók segítésével egy átfogó képet nyújthassak a két vállalkozás vagyoni-, illetve jövedelmezőségi helyzetéről. Dolgozatom elején szakirodalmak felhasználásával tekintettem át az elméleti ismereteket, bemutattam az alkalmazni kívánt módszereket és a két vállalatot. Az ezt követő részben elvégeztem a vagyoni helyzetelemzést, melyhez vertikális, illetve horizontális mutatókat alkalmaztam. Ezután jövedelmezőségi mutatókat is bemutattam. Végül a két vállalat jelentősebb mutatóit összevetettem, hasonlóságokat és különbségeket megállapítottam. A szakdolgozat végén következtetéseket vontam le.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, craft, beszámoló
Forrás