A Jász-Plasztik Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2009-2014-es beszámolók alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Jász-Plasztik Kft. pénzügyi teljesítményét értékeltem vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alapján.A pénzügyi elemzéshez a 2009-től 2014-ig terjedő éves beszámolókban szereplő adatokat használtam fel. A szakirodalmi áttekintés keretében értelmeztem a vállalatértékelés célját, a vállalatértékelési módszereket, az általam használatra kiválasztott statikus pénzügyi mutatószámrendszert, ezt követően pedig bemutattam a vállalati szabad cash flow alapú vállalatértékelési módszert. Ezután következett a vizsgált vállalkozás részletes bemutatása. Ezt követően, a cég adatai alapján elemeztem a szakirodalmi rész során feltüntetett mutatókat, és meghatároztam az FCF értékeket. A mutatószámok elemzésénél és értékelésénél, évenkénti összehasonlításnál táblázatos és grafikus módszereket egyaránt alkalmaztam a szemléletesebb megjelenítés érdekében. Ezt követően, a kiszámított értékek alapján megfogalmaztam a főbb következtetéseimet.

Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, elemzés
Forrás