Vásárosnamény rendezvényturizmusa és annak lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a várost amelyben élek, Vásárosnaményt elemeztem a hármas funkció alapján:gazdasági, társadalmi és ökológiai.Vizsgáltam a város rendezvényeit kérdőíves felmérés és mélyinterjú segítségével. Következtetéseket vontam le a lakosok és rendezvényt látogatók véleményéből a rendezvényekről, a város megítéléséről és javaslatok tettem ezek alapján.

Leírás
Kulcsszavak
Vásárosnamény, vidék, turizmus, rendezvény, vidékfejlesztés
Forrás