Versenysport és a sportolási szokások vizsgálata vesetranszplantáltak körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bevezetés: Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres szervátültetésen átesett embereknek a rendszeres edzés és testmozgás jótékonyan befolyásolja az életmódját a műtétet követően. A vesebetegek fizikai aktivitásáról azonban viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Célkitűzés: Kutatásom célja, hogy egyrészt kvantitatív módszerrel (kérdőív) felmérjem a transzplantáltak sportolási szokásait, másrészt, hogy kvalitatív módszerrel (interjú) mélyrehatóbban megvizsgáljam hogyan változott transzplantáció után a betegek életminősége, milyen volt a család hozzáállása, és milyen sportolási lehetőségeik voltak.
Beteg és módszer: Kutatásom során célcsoportomat transzplantált személyek képezték. Kvantitatív módszerként a kérdőívet választottam, mely kérdőív összesen 19 kérdésből állt és online, anonim módon, önkéntes alapon került kitöltésre 2021 decemberében 26 fő bevonásával. Az interjú összesen 3 személlyel került felvételre. A kérdőív esetén a kérdésekre adott válaszok a kapott válaszok függvényében elsősorban részarányokkal kerülnek bemutatásra. Az interjúelemzés során kérdéscsoportonként elemeztem az egyes kérdésekre adott válaszokat az esetleges hasonlóságok és eltérések feltérképezése céljából. Eredmények: A résztvevők (N=26) sporthoz való viszonyáról elmondható, hogy többségük nézni (73%, N=19) és művelni (84%, N=22) egyaránt szereti, nem meglepő tehát hogy rendszeresen végeztek úgy a TX előtt, mint után valamilyen mozgásformát (62%, N=16). A kitöltők viszonylag magas arányban kezdtek el a műtétet követő 6 hónapon belül (35%, N=9) újra sportolni, ugyanakkor jellemzően 1 év után sportoltak újra (50%, N=13). A kitöltők 23%-a (N=6) jelenleg is versenyszerűen edz. Az interjúalanyok a szervátültetésről pozitívan vélekedtek. Műtétet követően valamennyien hosszabb, rövidebb idő elteltével ugyan, de újra elkezdtek rendszeresen sportolni. Következtetések: Összességében elmondható, hogy a rendszeres fizikai aktivitás (orvosi felügyelet mellett) számos jótékony hatása van transzplantációt követően. Fontos lenne azonban hangsúlyozni ennek jelentőségét az érintettek körében, és nem utolsó sorban mindazon lehetőségeket, amelyekkel transzplantáltként élni lehet.

Leírás
Kulcsszavak
fizikai aktivitás, transzplantáció, krónikus vesebetegség
Forrás