A Color-Fess Hungária Kft. stratégiai terve

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a Color-Fess Hungária Kft. stratégiai tervének elkészítését választottam.Témaválasztásom indoka, hogy Gazdálkodási-és menedzsment szakos hallgatóként mindenképpen egy tanulmányaimhoz illeszkedő, minél szélesebb elemzési lehetőséget biztosító témát szerettem volna választani. Szakdolgozatom első fejezetében a stratégiai terv elkészítésének megalapozásaként szakirodalmi áttekintést készítek. A dolgozat második fejezetében bemutatom a Color-Fess Hungária Kft. főbb azonosító adatait,ismertetem a tevékenységét, főbb partnereit, szervezeti felépítését. A harmadik fejezetben ismertetésre kerül a Kft. missziója és víziója.

Leírás
Kulcsszavak
stratégia, stratégiai terv, elemzés
Forrás