A párisi szegények

Dátum
1882
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Hétfő, 1882. évi márczius hó 27-kén, Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vigjáték-, népszinmű- és operette-szintársulat által. Halmy Ferencz - a budapesti nemzeti szinház elsőrangu szinmüvésze - utolsó vendég- és jutalomjátéka.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények