9639148474

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az amerikai pasztorálpszichológus az önértékelés, önkép, énideál, önbecsülés kérdéskörébe vezeti be az olvasót. Legtöbbünk szenved valamilyen hiányosságban e téren, még ha nem is mindig tud róla. A következmény: neurotikus tünetek, gátlások, kompenzáló magatartásformák, kisebbségi érzések, sikertelenségek az emberekkel való kapcsolatokban. Ugyanakkor nem szükségszerű, hogy ezek a gondok kialakuljanak és fennmaradjanak. Segíthet a megfelelő nevelés, hogy gyermekeinknek igazán valós énképük és megalapozottan pozitív önértékelésük legyen. De nem késő akkor sem, ha e bajokat magunkon ismerjük fel. A könyv az önismeret vezérfonala. A reális önismeret segítségével pedig van lehetőség a változásra.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények