9789639465480

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"A tanulmánykötet (szerzői: L. Balogh Béni, Olti Ágoston, Szarka László, G. Vass István, Skultéty Csaba, Tóth Ágnes, Kugler József stb.) a háború hatására kialakult, majd annak végén és befejezését követően egyre kiterjedtebb, többnyire kényszeres migráció - magyar vonatkozásban - teljeskörű bemutatására vállalkozik. Így szerepel benne a viszonylag kevéssé ismert román-magyar lakosságcsere terve; Csehszlovákia és Magyarország viszonylatában a magyarok kényszer-kitelepítésének, majd a lakosságcserének és a magyarok Csehországba való deportálásának bemutatása, részben korabeli diplomáciai iratok, jelentések alapján; végül részletesen - esetenként egyes települések példáját felhasználva - foglalkozik a magyarországi németek kitelepítésével." (Cholnoky Győző)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények