3 autógyár rövid távú és hosszú távú fizetőképesség elemzése

Dátum
Szerzők
Kocsis, Miklós
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a rövid távú fizetőképesség és az eladósodottság vizsgálata 3 autóipari vállalat esetében az éves beszámolók segítségével. Választásom a Magyarországon működő, Audi Hungaria Motor Kft.-re, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-re és a Magyar Suzuki Zrt.-re esett. A három vállalat pénzügyi helyzetének elemzése során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a vállalkozások rendelkeznek-e likviditási nehézségekkel rövid illetve hosszú távon. A vizsgálat során az általános likviditási mutató, a likviditási gyorsráta, a készpénz szintű likviditás, valamint a nettó forgótőke kiszámítását végeztem el. A pontosabb becslés érdekében a korrigált likviditási mutatókat is kiszámítottam és megvizsgáltam a vállalatok pénzkonverziós ciklusát. A hosszú távú fizetőképességet az összes eladósodottság, az adósság/saját tőke, a saját tőke multiplikátor és a kamatfedezeti mutatók segítségével vizsgáltam. A vizsgálat elvégzéséhez 2011-2015 közötti időszak éves beszámolóit használtam fel a vállalatoknak.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügy, elemzés, fizetőképesség, eladósodottság
Forrás